İklim Değişikliği

 

Sıcaklık, yağış, nem, rüzgar gibi iklim öğelerinde zamansal değişimleri ifade etmektedir. Geçmişte küresel iklim birçok kez değişikliğe uğramıştır. Halen yaşamakta olduğumuz iklim değişikliğinin diğerlerinden farkı insan etkisi ile gerçekleşiyor olmasıdır. Son iki yüzyıl boyuca sanayi devrimi esnasında fosil yakıtların aşırı kullanımı ile atmosfere verilen sera gazlarının miktarında büyük artış olmuştur. Atmosferik sera gazları konsantrasyonları ile küresel sıcaklık arasında doğrusal bir ilişki olması küresel ısınmanın nedeni olarak sera etkisindeki artışı işaret etmektedir. Sera etkisi yeryüzünde yaşamın kaynağı olmasına karşın, etkisinin artması küresel iklim değişikliğine yol açmaktadır.

Yıldan yıla veya mevsimden mevsime iklim öğelerinde değişimler olması normaldir. Örneğin bir yöreye her yıl farklı miktarda yağış düşebilir veya her kış bir diğerinden daha hafif veya sert geçebilir. Bu farklılıklara kısa dönemli değişimler veya salınımlar diyoruz. İklim değişikliği olarak ifade ettiğimiz olgu ise uzun dönemli değişimleri ifade etmektedir.

İklim değişikliği meteorolojik ve iklimsel bir sorun gibi görünüyor olsa da doğal ekosistemler, besin maddesi döngüleri, su döngüsü gibi birçok çevresel öğe yanında toplumların sosyal ve kültürel yapılarına kadar birçok bakımdan yaşamı etkileme potansiyeline sahiptir.

İklim değişikliğini basitçe sıcaklık ve yağıştaki değişimler olarak tanımlasak da etkilerine baktığımızda küresel ölçekte büyük bir olguyla karşılaşıyoruz. Kesin olarak ispatlanamasa da gerçekleşen birçok çevre felaketinin iklim değişikliğiyle ilişkili olduğu düşünülmektedir. İklim değişikliği olgusu ile ilgili bilimsel değerlendirmeler en başta IPCC tarafından yapılmaktadır. IPCC yanında birçok uluslar arası kurum ve kuruluşca iklim değişikliği Ar-Ge çalışmaları yürütülmektedir. Bunlardan bazıları;

İklim değişikliği ile ilgili bilgi edinilebilecek ulusal kurumlar ve web sayfaları ise;

Ülkemizde İklim değişikliği ile mücadele çalışmaları ise IDDK (İklim Değişikliği Koordinasyon Kurulu) öncülüğünde yürütülmektedir.İlk Ulusal Bildirim 2007, İklim Değişikliği ile Mücadele Strateji Belgesi 2010, Ulusal Eylem Planı ise 2011 yılında hazırlanmıştır.

Tarım, iklim değişikliğini etkileyen ve ondan etkilenen önemli bir sektördür. Tarımsal sistemlerin değişen iklim koşullarına nasıl tepki vereceği en başta ortaya konulması gereken bir konudur. Değişen iklime karşı tarımsal uygulamalar yanında değişen dünyaya karşı yeni tarım teknolojileri geliştirilmelidir. Öte yandan, sera gazı salımını azaltıcı tarımsal uygulamalar geliştirilmesi konusu iklim değişikliği ile mücadelede ciddi bir azaltım kalemidir. Korumacı tarım (Conservative agriculture) veya yeşil tarım (Green Agriculture) bu bakımdan hızla önemi artan tarımsal yaklaşımlardır.

Tarım sektörü İklim değişikliği ile mücadelede başlıca 2 yönden ele alınmaktadır;

Uyum (Adaptasyon)

Azaltım (Mitigasyon)

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü her iki yönde de çalışmalar yürütmektedir.