UNFCCC ve Kyoto Protokolü

 

UNFCCC (Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi) ve Kyoto Protokolü sera gazı emisyonlarının azaltılması konusunda küresel ölçekte yasal çerçeveyi oluşturur.

UNFCCC ve Kyoto Protokolü hakkında özet bilgi için tıklayınız.

UNFCCC ve Kyoto Protokolü detaylı bilgi için tıklayınız.

UNFCCC müzakere sürecinde Kyoto’nun ikinci dönemi veya yeni bir bağlayıcı azaltım mekanizmasını oluşturmak üzere taraf ülkeler periyodik toplantılarla bir araya gelmektedir. Aralık ayında taraflar toplantısı (COP) yıl içinde de hazırlık toplantıları gerçekleştirilmektedir. Bu toplantılarda yeni iklim rejimi yanında daha birçok mekanizma ile ilgili kararlar alınmaktadır. Güney Afrika-Durban’da yapılan son taraflar toplantısında Durban Platformu adı altında bir geçici çalışma grubu oluşturulmuştur. Durban taraflar konferansında alınan kararlar ve en güncel gelişmeler TRGM müzakere ekibince düzenlenen toplantı tutanağında yer almaktadır;

TRGM COP17 Rapor

Durban taraflar toplantısı sonrası uluslar arası birçok kuruluşca da değerlendirme raporları hazırlanmıştır. Climatico adlı bağımsız kuruluşca hazırlanmış olan kapsamlı bir rapor Durban sonuçları ve geleceğe dönük tahminleri özetlemektedir;

Climatico raporu

UNCCD (Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi) ve UNCBD (Biyoçeşitliliğin Korunması Sözleşmesi) ile beraber Rio sürecinin üçlü ayağı olarak ifade edilirler. Birleşmiş Milletlerin Sürdürülebilir Kalkınma sürecinin temel bileşenlerini ifade etmektedirler.

Birleşmiş Milletler kapsamında ilk Çevre ve Kalkınma Konferansı (UNCED) 1992 yılında Brezilya’nın Rio de Janerio kentinde gerçekleştirilmiştir. Bu sene üzerinden 20 yıl geçmesi nedeniyle Rio+20 konferansı 20-22 Haziran tarihlerinde yine aynı şehirde düzenlenecektir. Detaylı bilgi için;

http://www.uncsd2012.org/rio20/

http://www.earthsummit2012.org/