LULUCF Çalışma Grubu

 

İklim Değişikliği Çalışmaları Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Coğrafi Bilgi Sistemelri Daire Başkanlığı tarafından yürütülmektedir.

Dr.Gürsel KÜSEK (Genel Müdür V.)

Dr.Hakan ERDEN(Daire Başkanı)

Gülşen ÖZTÜRK(Koordinatör)

Prof. Dr. Yusuf SERENGİL

Zeynep BAŞAK(Şehir Plancısı)

Taner ÖDEVCİ (Mühendis)

Emel YALÇIN (Mühendis)

Esin GÖNENCAN(Jeoloji Mühendisi)