LULUCF Çalışma Grubu

 

İklim Değişikliği Çalışmaları Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Coğrafi Bilgi Sistemelri Daire Başkanlığı tarafından yürütülmektedir.

Dr.Gürsel KÜSEK (Genel Müdür V.)

Dr.Hakan ERDEN(Daire Başkanı)

Gülşen ÖZTÜRK(Koordinatör)

Zeynep BAŞAK(Şehir Plancısı)

Esin GÖNENCAN(Jeoloji Mühendisi)

Nazlı AY(Şehir Plancısı)

Birim MANAV(Şehir Plancısı)