Cop17 Kararları

 

Durban/Güney Afrika İklim Değişikliği Taraflar Toplantısı kararları…

UNFCCC müzakereleri, Bali Yol haritası çerçevesinde, Cancun kararlarını dikkate alarak, COP17 (Conference Of the Parties) taraflar toplantısı ile Durban/Güney Afrika‟da gerçekleştirilmiştir. LULUCF (Land Use Land Use Change and Forestry) ve UYUM başlığı ile AZALTIM başlığı altında SEKTÖREL YAKLAŞIMLAR TRGM müzakere ekibi tarafından takip edilmiştir.

Toplantıyla ilgili önemli satırbaşları şunlardır;

UYUM (Adaptasyon)

2007’de Bali de kabul edilen Bali Eylem Planı kapsamında iklim değişikliği ile mücadelede önemli dayanaklardan birini UYUM konusu oluşturmaktadır. İklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı dayanıklılığı artırmak önemli bir mücadele şekli olarak görülmektedir. COP ve CMP müzakereleri kapsamında uyumla ilgili olarak birçok konu ele alınmıştır. Bunların başında Cancun konferansında ön plana çıkan Cancun Uyum Çerçevesi (Cancun Adaptation Framework) ve Uyum komitesidir (Adaptation commitee).

Uyum komitesi uyum konusunda uluslararası işbirliği ve sözleşmede yer alan uyum konularını yönlendirmek amacıyla kurulmuştur. Durban’da taraf ülkeler Uyum komitesinin kural ve prosedürlerini belirlemek yanında kayıp ve zarar konuları ve ulusal uyum planlarının kural ve klavuzlarını ele almışlardır. Ayrıca Uyum komitesinin kompozisyonu da belirlenmiştir.

Uyum fonu gelişmekte olan ülkelerde uyum proje ve programlarına destek veren bir Kyoto mekanizmasıdır. Bu kapsamındaki toplantılarda fonun kaynak mekanizması ve işleyişi ile ilgili kararlar alınmıştır.

AZALTIM (Mitigation)

 Azaltım konusu UNFCCC’nin uyumla eşgüdümlü kapsamlı bir yapıtaşıdır. REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation), LULUCF (Land Use Land use Change and Foestry) ve CDM (Clean Development Mechanism) gibi birçok mekanizmayı içermektedir. Azaltım konusunda gelişmiş ülkelerle gelişmekte olan ülkelerin sorumlulukları farklı görülmektedir. Gelişmiş ülkelerin azaltım taahhütleri büyük farklılıklar içermektedir. Avrupa birliği bu taahhüt hedeflerinin daha iyi anlaşılması için bir mekanizmanın geliştirilmesi gerektiğini öne sürmüştür. COP da bu yıl taahhütlerin ne olacağının ortaya çıkması için çalıştaylar organize etme kararı almıştır. Ayrıca 2014 Ocak ayında hazırlanmasına karar verilen ilk 2 yıllık raporlamaların da kuralları konusunda kararlar alınmıştır.

Gelişmiş ülkelerin bazıları gelişmekte olan ülkelerin de benzer şekilde azaltım taahhütleri vermesini istemişlerdir. COP gelişmekte olan ülkelerin azaltım aktiviteleri, varsayımları ve istedikleri desteklerle ilgili de bu yıl çalıştaylar düzenlenmesi ve hatta web tabanlı bir kayıt sistemi ile izlenmesi kararını vermiştir. Gelişmekte olan ülkeler de 2014 Aralık ayından itibaren 2 yıllık raporlamalar yapacakladır.

Bu yıl içinde faaliyete geçecek önemli bir çalışma grubu da Durban Platformu Geçici Çalışma Grubu ‘dur. Bu çalışma grubunun da katkılarıyla 2015 yılına kadar küresel ölçekte bağlayıcı bir mekanizmanın geliştirilmesi ve 2020 den itibaren devreye sokulması amaçlanmaktadır.

Buna ek olarak yine bazı Ek-1 ülkelerin gönüllü olarak 2013 den itibaren yeni bir Kyoto taahhüt dönemine girmeleri kararı alınmıştır.

Durban’da yapılan COP17 konferansının sonuçlarıyla ilgili daha detaylı bilgi almak için TRGM toplantı raporuna göz atabilirsiniz. Ayrıca CBS daire başkanı Dr. Hakan Erden ve Doç.Dr.Yusuf Serengil’in Durban toplantısı ile ilgili ve daha çok LULUCF konularını içeren bir değerlendirme yazısı  IJES (International Journal of Environmental  Studies) dergisinin Şubat sayısında yer almıştır. Bu dökümanın okumak için tıklayınız. Türkçesi için tıklayınız.