Türkiye'de İklim Değişikliği

 

İklim değişikliği uzun dönemli trend ve değişikleri kapsamaktadır. Sıcaklık ve yağış kayıtlarında yıllık, veya birden çok yıllık değişimler olabilmektedir. Ardışık birkaç yılın kurak, sıcak veya soğuk geçmesi olağan bir durumdur ve iklim değişikliğiyle ilişkili olmayabilir. Örneğin ülkemizin uzun dönemli sıcaklık ve yağış kayıtlarına baktığımızda yıllık varyasyonları açıkça görebiliriz.

207 istasyonun yıllık ortalama sıcaklık ortalamasının görüldüğü aşağıdaki grafikte sıcaklığın hafifçe arttığı görülmekte. Düz çizgi genel trendi göstermektedir.

Yine aynı sayıda istasyonun ortalama yıllık yağışları da aşağıda verilmiştir. Buna göre değerlendirilen istasyonların yıllık yağışlarının son 45 yılda azalma trendinde olduğu anlaşılmaktadır.

Genel olarak ülkemizde önümüzdeki süreçte sıcaklığın artması, yağışın da azalması beklenmektedir. Fakat bu genel durumun bölgesel yansıması farklı seyredeceği için Genel Sirkülasyon Modellerinin (GCM) bölgesel sonuçlarını incelemek gerekmektedir. Aşağıda bununla ilgili bilgi ve belgeler yer almaktadır.

Ülkemiz iklim değişikliğinden olumsuz etkilenecek ülkeler arasında yer almaktadır. Özellikle su kaynakları ve uyum konularında Tarım, Ormancılık ve benzeri birçok sektör risk altındadır.

IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) hükümetler arası iklim değişikliği paneli olarak periyodik değerlendirme raporları ile iklim değişikliği konusunda tüm dünyayı bilgilendirmektedir. IPCC 5. Raporu hazırlıkları sürdürülmektedir. IPCC son değerlendirme raporunda aşırı olaylara, iklim etkili felaketlere ve risklere ağırlık vermiştir. Bununla ilgili IPCC özet dökümanı için tıklayınız.

Öte yandan ülkemiz bilim insanlarınca da iklim değişikliği konusunda araştırmalar yapılmaktadır. Ülkemizde önümüzdeki 100 yıl içinde beklenen iklim değişikliği ile ilgili yapılan bir TÜBİTAK projesinin sonuçları gelecekteki iklimle ilgili önemli ipuçlarını içermektedir.  B1 senaryosuna göre sonuçlar, A2 senaryosuna göre sonuçlar.

B1 senaryosu ileride dünyadaki ekonomik ve sosyal gelişmeye daha iyimser bakan bir yaklaşımı, A2 ise hızlı nüfus artışı başta olmak üzere daha kötümser bir yaklaşımı temsil etmektedir. IPCC iklim tahminlerini A1, A2, B1 ve B2 olmak üzere 4 farklı senaryo üzerinden yürütmektedir.