Bulunduğunuz Yörede İklim Değişiklikleri

 
Bir yörenin iklimini karakterize eden en önemli iklim parametreleri sıcaklık ve yağıştır. Sıcaklık ve yağış değerleri zamansal olarak büyük değişiklikler gösterdiğinden bunlardaki uzun dönemli değişimleri belirlemek için iğstatistiksel analizler yapmak gerekmektedir. Bu konuda en çok bilinen testlerden Mann-Kendall testi ülkemizin birçok meteoroloji istasyonuna ait yağış ve sıcaklık verilerine uygulanmıştır. Bulunduğunuz yörenin ikliminin geçmişten bugüne değişip değişmediğini, bir başka deyişle yaşadığınız yerin ikliminin değişip değişmediğini öğrenmek için aşağıdan size en yakın il veya ilçeyi seçiniz.